Privacyvoorwaarden

Gepubliceerd: 14 mei 2013; Laatste wijziging: april 2013
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ENTREZ magazine en alle andere producten en diensten van Blend Media.

Blend Media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Blend Media verwerkt uw persoonsgegevens voor:
(i) de acceptatie van uw bestelling,
(ii) uitvoering van overeenkomsten met u,
(iii) relatiebeheer en,
(iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Blend Media en/of samenwerkende partners.

1. Privacy op Internet
Bij elk bezoek aan de Blend Media website wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de Blend Media websites (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via de Blend Media website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Hetgeen in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

2. E-mail adres
Blend Media bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan Blend Media en overige diensten en producten van Blend Media worden opgegeven. Blend Media gebruikt een e-mailadres alleen voor marketing doeleinden. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot het niet meer ontvangen van Blend Media e-mail in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar de Blend Media website. Blend Media verstrekt nooit
e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

3. Overige informatie
Verder bewaart en gebruikt Blend Media informatie, die u vrijwillig via de mobiele App of website van ENTREZ magazine aan Blend Media heeft verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens de algemene voorwaarden). Als u Blend Media via de website uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van Blend Media ontvangen en/of kan Blend Media u telefonisch benaderen met informatie over Blend Media producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met Blend Media opnemen via support@blendmedia.nl.

4. Uw toestemming
In het geval Blend Media uw informatie wil gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zal Blend Media dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verleent Blend Media toegang tot informatie die Blend Media van u opslaat. Tevens biedt Blend Media de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen of via de website van ENTREZ magazine veranderingen doorvoeren onder Mijn Account. Voor elk website bezoek, transactie of overeenkomst via de Blend Media website gelden de algemene voorwaarden van Blend Media, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyvoorwaarden?
 
Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar support@entrezmagazine.nl.
Je kunt hier onze privacyvoorwaarden downloaden.

Download
Top